Staffic on abivahend arenguvestluste lihtsustamiseks

Küsimuste koostamine, nendele vastamine ning statistika tegemine on lihtne nagu üks-kaks-kolm.

Proovi järele!

Arenguvestluse süsteemi tugevaks küljeks on lihtsus ja paindlikkus

Elisa AS

Lihtne kasutusele võtta

Screenshot

Lisa töötajad käsitsi või impordi Exceli tabelist. Seejärel koosta arenguvestluse vorm ning saada vastajatele link. Staffic genereerib ise töötajatele ja juhtidele ligipääsu tunnused. Jälgi ülevaadet tehtud vestluse kohta ja vajadusel ekspordi kõik tulemused Exceli tabelisse. IT tehniline pool ja haldus on meie mure.

Arenguvestluste vormid erinevatele vajadustele

Screenshot

Kõiki küsimusi ja arenguvestluste malle saab uuesti kasutada. Küsimused on mallis jagatud osadeks (näiteks eelmise perioodi tulemused, hetkeseis ja kokkulepped tuleviku kohta). Igasse ossa on võimalik lisada uusi küsimusi või kasutada olemasolevaid küsimusi küsimuste pangast. Et vähendada käsitööd, võib uue malli loomist alustada vana malli kopeerimisega.

Järjepidevus ja trendid aastate lõikes

Screenshot

Kui töötaja on varem vastanud samale küsimusele, siis arenguvestluse vormil kuvatakse ka eelmise korra vastus (kui see on lubatud). Vastuste järjepidevuseks ei pea siiski kasutama sama malli. Töötaja ja juht saavad lihtsalt jälgida muutusi rahulolus ning varem sõlmitud kokkuleppeid. Samuti on mõlemal osapoolel ligipääs kõigile varem läbi viidud arenguvestluste vormidele.

Protsess on kontrollitud ja andmekvaliteet tagatud

Screenshot

Arenguvestluse vormi koostades on võimalik määrata, kas küsimuse vastust saab muuta ainult töötaja, juht või mõlemad ning kas vastus on kohustuslik. Volitatud kasutajatel on alati ülevaade arenguvestluse käigust – ning kui keegi on unustanud küsimustele vastamise, saab talle saata meeldetuletusi. Tulemused saab lihtsaks andmetöötluseks eksportida Excelisse. Ära jääb tulemuste koondamise vaev.